Raport bieżący 1/2008

02.01.2008

Łódź, dnia 02.01.2008r.

Zarząd I&B SYSTEM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 grudnia 2007r. posiadali co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu :

Akcjonariuszom uczestniczącym w NWZ Spółki w dniu 27 grudnia 2007 roku przysługiwało 8.097.283 głosów. Ogólna liczba głosów wynosi 56.526.800.

Procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Henryk Kruszek - 2.717.049 głosów, co stanowi 33,6% liczby głosów oraz 4,8% ogólnej liczby głosów
2. BBI CAPITAL NFI S.A.- /działając przez pełnomocnika/ - 2.200.000 głosów, co stanowi 27,2% liczby głosów oraz 3,9 % ogólnej liczby głosów
3. Romuald Pawlak - 1.344.385 głosów, co stanowi 16,6% liczby głosów oraz 2,4% ogólnej liczby głosów
4. METHON INVESTMENTS LIMITED /działając przez pełnomocnika/ - 1.097.389 głosów, co stanowi 13,6% liczby głosów oraz 1,9% ogólnej liczby głosów,
5. Henryk Mikulski- 468.600 głosów, co stanowi 5,8% liczby głosów oraz 0,8% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: : art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - 5% na WZA

Powrót