Raport bieżący 2/2008

10.01.2008

Łódź, dnia 10.01.2008r.

I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że spółka zależna Invar Integracje Sp. z o. o. otrzymała zlecenie od firmy Mercury Engineering Polska Sp. z o. o. na wykonanie prac w nowo budowanym obiekcie. Zlecenie obejmuje wykonanie instalacji:
- Okablowania Strukturalnego;
- Telewizji Dozoru;
- Kontroli Dostępu;
- Sygnalizacji Włamania i Napadu;
- Sygnalizacji Pożaru;
- Oddymiania;
- Nagłośnienia;
- Centrali Telefonicznej;
- Okablowania Nagłośnieniowego;
- Okablowania Systemu Wyświetlaczy LCD i Plazma

Wartość brutto umowy wynosi ok. 1 415 200,00 PLN Termin zakończenia całości prac związanych z realizacją zlecenia przewidziano na koniec lutego 2008 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 RMF

Powrót