Raport bieżący 4/2008

11.01.2008

Łódź, dnia 11.01.2008r.

I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że spółka zależna Invar Integracje Sp. z o. o. otrzymała zlecenie od firmy Cementownia "WARTA" S.A. na wykonanie drugiej części instalacji elektrycznej w budynku biurowym oraz wykonanie zabezpieczenia budynku administracyjnego poprzez instalację sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu.
Wartość brutto umowy wynosi ok. 150 000,00 PLN. Termin zakończenia całości prac związanych z realizacją przedmiotu umowy przewidziano na koniec marca 2008 roku.


Podstawa prawna: § 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

Powrót