Raport bieżący 5/2008

23.01.2008

Łódź, dnia 23.01.2008r.

I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymała wiadomość od spółki zależnej I&B Consulting Sp. z o.o. o podpisaniu umowy na wdrożenie modułów MRPI, MRPII, MRPIII - systemu MS Dynamics AX u jednego z klientów prowadzących działalność produkcyjną. Wartość kontraktu to kwota ok. 200.000 PLN brutto.
Umowa zostanie zrealizowana do końca I-go kwartału 2008 r.


Podstawa prawna: § 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie

Powrót