Raport bieżący 6/2008

31.01.2008

Łódź, dn. 31.01.2008 roku

Zarząd I&B SYSTEM S.A. informuje o planowanych terminach raportów okresowych w bieżącym roku :

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007 r26 luty 2008
Raport Roczny za 2007 r. 11 czerwca 2008
Skonsolidowany Raport Roczny za 2007 r.11 czerwca 2008
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 r.12 maja 2008
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 r. 11 sierpnia 2008
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. 15 września 2008
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 r. 10 listopada 2008

I&B System S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczana będzie kwartalna informacja finansowa zawierająca informacje określone w § 91 ust.1 - 3 oraz , ust. 4 zdanie wstępne i ust. 7 RMF. /podstawa prawna § 87 ust. 1/

Podstawa prawna : § 100 i § 87 RMF

Powrót