Raport bieżący 5/2008-korekta

14.02.2008

Łódź, dnia 14.02.2008r.

I&B System S.A. przekazuje informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 5/2008, przekazanego w dniu 23 stycznia 2008r.

Treść przekazanego raportu:

I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymała wiadomość od spółki zależnej I&B Consulting Sp. z o.o. o podpisaniu umowy na wdrożenie modułów MRPI, MRPII, MRPIII - systemu MS Dynamics AX u jednego z klientów prowadzących działalność produkcyjną. Wartość kontraktu to kwota ok. 200.000 PLN brutto.
Umowa zostanie zrealizowana do końca I-go kwartału 2008 r.

Informacje uzupełniające do raportu:

Data zawarcia umowy to 17.01.2008r.
Stroną umowy jest przedsiębiorstwo produkcyjne branży meblarskiej mające swoją siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
Umowa została uznana za znaczącą mimo, że nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z uwagi na fakt, że jej realizacja poszerza ofertę spółki o system wspomagania procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach branży meblarskiej, co stwarza możliwości znaczącego zwiększenia przychodów.

Podstawa prawna: § 6 ust.2 RMF

Powrót