Raport bieżący 1/2011

11.01.2011

Emisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T
Czytaj więcej

Raport bieżący 114/2010

30.12.2010

Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Czytaj więcej

Raport bieżący 113/2010

27.12.2010

Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Czytaj więcej

Raport bieżący 112/2010

23.12.2010

zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Grupy Kapitałowej
Czytaj więcej

Raport bieżący 111/2010

22.12.2010

Calatrava Capital S.A. posiada 99,03% akcji Imagis S.A. - zawarcie umowy przyrzeczonej

Czytaj więcej

Raport bieżący 110/2010

17.12.2010

Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Czytaj więcej

Raport bieżący 109/2010

17.12.2010

IDEA TFI S.A. przekroczyła próg 5% ogólnej głosów na WZ CALATRAVA CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 108/2010

16.12.2010

Nabycie akcji przez członka zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 107/2010

15.12.2010

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
Czytaj więcej

Raport bieżący 106/2010

14.12.2010

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Czytaj więcej