Raport bieżący 86/2010

03.11.2010

Zamiana obligacji na okaziciela serii B na akcje serii T

Czytaj więcej

Raport bieżący 85/2010

03.11.2010

Emisja i przydzielenie obligacji serii B zamiennych na akcje

Czytaj więcej

Raport bieżący 84/2010

27.10.2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Czytaj więcej

Raport bieżący 83/2010

27.10.2010

Zakup 100% udziałów w spółce Kolgard-Oil Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Raport bieżący 82/2010

26.10.2010

Szacowane wybrane dane finansowe dotyczące działalności Grupy CALATRAVA CAPITAL S.A. w III kwartale 2010 r. oraz narastająco za trzy kwartały 2010 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 81/2010

21.10.2010

Deklaracja inwestycji kapitałowej w spółce TECHMEX S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 80/2010

20.10.2010

Zawarcie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki Media Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dziekanowie Polskim

Czytaj więcej

Raport bieżący 79/2010

07.10.2010

Podpisanie porozumienia potwierdzającego istotne warunki transakcji z globalnym funduszem inwestycyjnym

Czytaj więcej

Raport bieżący 78/2010

01.10.2010

List intencyjny w sprawie zakupu udziałów w spółce Kolgard-Oil Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Raport bieżący 75/2010

01.10.2010

Korekta raportu bieżącego nr 75/2010

Czytaj więcej