Raport bieżący 44/2008

23.10.2008

Łódź, dnia 23.10.2008r.

Spółka Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że:

1. Pan Henryk Kruszek pismem z dnia 22 października 2008 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Invar & Biuro System S.A. z dniem 31 października 2008 r.
Powyższa rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą Emitenta Uchwałą Nr 41/VIII/2008 w dniu 22 października 2008 roku.

2. Rada Nadzorcza Emitenta Uchwałą Nr 42/VIII/2008 z dnia 22 października 2008r. powołała na Prezesa Zarządu Invar & Biuro System S.A. od dnia 1 listopada 2008r. Pana Marcina Niewęgłowskiego.

Pan Marcin Niewęgłowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W latach 1993-1996 był zatrudniony w grupie Metro w departamencie produktów multimediów i nowych technologii. W latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora handlowego w International Movie Production Ltd. Sp. z o.o. Od 1997 do 2001 był dyrektorem handlowym w Magic Group Sp. z o.o., odpowiedzialnym za dział handlowy, w tym nowe produkty oraz strategię sprzedaży. Był współzałożycielem oraz wiceprezesem zarządu Media Service Sp. z o.o. Od lipca 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Invar & Biuro System S.A.

Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

3. Rada Nadzorcza Emitenta Uchwałą Nr 44/ VIII/2008 z dnia 22 października 2008 r. powołała na Wiceprezesa Zarządu Invar & Biuro System S.A. od dnia 1 listopada 2008r. Panią Julitę Zdończyk.

Pani Julita Zdończyk jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium doktoranckiego zarządzania i finansów SGH. Ukończyła również podyplomowe studia z doradztwa w inwestycjach rzeczowych i nieruchomości, a także zarządzania. W latach 1996-1999 pracowała w spółce Exim S.A. jako specjalista ds. finansowych. Następnie w latach 1999-2000 była zatrudniona w Megabajt Sp. z o.o. jako pracownik działu finansowego. W latach 2000-2006 pracowała w Towarzystwie Obrotu Nieruchomościami Agro S.A. gdzie pełniła kolejno funkcje analityka finansowego, zastępcy dyrektora finansowego oraz dyrektora finansowego.

Pani Julita Zdończyk prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i powadzenia działalności, która nie jest konkurencyjna dla działalności przedsiębiorstwa Emitenta.

Pani Julita Zdończyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 RMF

Powrót