Raport bieżący 77/2010

21.09.2010

Zmiana stanu posiadania akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 76/2010

21.09.2010

Skup akcji własnych
Czytaj więcej

Raport bieżący 75/2010

13.09.2010

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu akcji spółki BIOCOL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 74/2010

10.09.2010

Skup akcji własnych
Czytaj więcej

Raport bieżący 73/2010

07.09.2010

Skup akcji własnych
Czytaj więcej

Raport bieżący 72/2010

06.09.2010

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 71/2010

06.09.2010

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 70/2010

03.09.2010

Skup akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 69/2010

02.09.2010

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 68/2010

02.09.2010

Skup akcji własnych

Czytaj więcej