Raport bieżący 27/2016

07.11.2016

Przerwa w obradach NWZ z dnia 11 listopada 2016 r

Czytaj więcej

Raport bieżący 28/2016

07.11.2016

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 7 listopada 2016 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 26//2016

07.11.2016

Treść uchwał poddanych pod głosowanie na NWZ Spółki w dniu 7 listopada 2016 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 25/2016

18.10.2016

Zbycie akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżący 24/2016

30.09.2016

Transakcja na znacznych pakietach akcji

Czytaj więcej

Raport bieżący 23/2016

30.09.2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2016

13.09.2016

Rejestracja akcji serii B1

Czytaj więcej

Raport bieżący 21/2016

02.09.2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2016

02.09.2016

Uchwały ZWZ Spółki wznowionego po przerwie w dniu 2 września 2016 r.

Czytaj więcej

Raport bieżący 19/2016

02.09.2016

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na drugiej części ZWZ

Czytaj więcej