Raport bieżący 12/2009

01.04.2009

Łódź 01.04.2009 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z realizacją strategii Emitenta w zakresie sprzedaży aktywów niepracujących, Emitent wraz ze 100% spółką zależną Media Service Sp. z o.o. zawiązał spółkę komandytową, która będzie prowadzić przedsiębiorstwo pod firmą Media Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Podstawowym zadaniem założonej spółki jest zarządzanie nieruchomościami położonymi w Cząstkowie Polskim, gmina Czosnów, w szczególności ich sprzedaż. Wybór formy prawnej nowej spółki podyktowany jest możliwością zoptymalizowania obciążeń podatkowych Grupy I&B System, co zostało potwierdzone w indywidualnej (wiążącej) interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie.

Wspólnicy wnieśli do spółki następujące wkłady:
- I&B System S.A. - wkład pieniężny 1.000 zł,
- Media Service Sp. z o.o. - wkład pieniężny 1.000 zł i wkład niepieniężny w postaci nieruchomości położonych w Cząstkowie Polskim, gmina Czosnów o łącznej powierzchni 7 ha 64 ary i wartości 19.899.700 zł.
Notarialna umowa przeniesienia własności w/w nieruchomości na Media Service Sp. z o.o. Sp. k. została zawarta w dniu 31.03.2009 roku.

Aktywa będące przedmiotem wkładu niepieniężnego stanowią aktywa o znacznej wartości ze względu na ich wartość w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 7 RMF

 

Powrót