Raport bieżący 13/2009

06.04.2009

Łódź 06.04.2009 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości, że w dniu 06.04.2009 r. został poinformowany przez St Gallen Holdings Ltd o zbyciu w wyniku transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym 3 825 000 akcji spółki I&B System S.A. za średnią cenę 0,85 zł za akcje.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji St Gallen Holdings Ltd posiadał 9 825 000 akcji
I&B System S.A., które stanowiły 7,86% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Obecnie St Gallen Holdings Ltd. posiada 6 000 000 akcji I&B System S.A., które stanowią 4,80 % udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna: art. 70 ustawy o ofercie

 

 

Powrót