Raport bieżący 38/2010

10.06.2010

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 37/2010

10.06.2010

Uchwały podjęte przez ZWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 36/2010

08.06.2010

Umorzenie udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego w Spółce zależnej

Czytaj więcej

Raport bieżący 35/2010

02.06.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza
Czytaj więcej

Raport bieżący 34/2010

02.06.2010

Zamiana obligacji na okaziciela serii A na akcje
Czytaj więcej

Raport bieżący 33/2010

01.06.2010

Przydzielenie i wydanie obligacji zamiennych na akcje serii A
Czytaj więcej

Raport bieżący 32/2010

28.05.2010

Korekta raportu bieżącego nr 32/2010
Czytaj więcej

Raport bieżący 32/2010

28.05.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej

Raport bieżący 31/2010

24.05.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej

Raport bieżący 30/2010

20.05.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej