Raport bieżący 29/2010

14.05.2010

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej

Raport bieżący 28/2010

11.05.2010

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 27/2010

11.05.2010

Uchwały podjęte przez NWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 26/2010

05.05.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej

Raport bieżący 25/2010

04.05.2010

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 24/2010

30.04.2010

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Imagis S.A., Nzolo Holdings Ltd. oraz Stanisławem Bartnickim
Czytaj więcej

Raport bieżący 23/2010

23.04.2010

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał

Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2010

23.04.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej

Raport bieżący 21/2010

15.04.2010

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2010

15.04.2010

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Czytaj więcej