Raport bieżący 19/2010

15.04.2010

Uchwały podjęte przez NWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2010

14.04.2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2010

14.04.2010

Zawarcie umów sprzedaży nieruchomości

Czytaj więcej

Raport bieżący 16/2010

31.03.2010

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i emisji akcji serii S

Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2010

22.03.2010

Nabycie prawa własności nieruchomości

Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2010

16.03.2010

Podpisanie listu intencyjnego z Imagis S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2010

15.03.2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2010

04.03.2010

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii S

Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2010

02.03.2010

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii S z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji

Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2010

18.02.2010

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza

Czytaj więcej