Raport bieżący 20/2010

15.04.2010

Warszawa 15.04.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 kwietnia 2010 roku posiadali co najmniej 5% liczby głosów.
Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim Akcjonariuszom Emitenta wynosi 126.525.000 głosów.
Akcjonariuszom uczestniczącym w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 2.464.292 głosów, z czego, co najmniej 5% głosów na tym NWZ przysługiwało następującym akcjonariuszom:
1. Lausanne Investments Limited – 1.860.090 głosów, co stanowi 75,48% na tym NWZ i 1,47% ogólnej liczby głosów.
2. Tomasz Gorzkowicz – 202.202 głosów, co stanowi 8,21% na tym NWZ i 0,16% ogólnej liczby głosów.
3. Jacek Stefan Zarski – 200.000 głosów, co stanowi 8,12% na tym NWZ i 0,16% ogólnej liczby głosów.
4. Stanisław Kosucki – 200.000 głosów, co stanowi 8,12% na tym NWZ i 0,16% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Powrót