Raport bieżący 21/2010

15.04.2010

Warszawa 15.04.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. podaje do wiadomości, że otrzymał informację od spółki zależnej I&B Consulting Sp. z o.o. o podpisaniu przez nią w dniu 15 kwietnia umowy na dostawę i wdrożenie systemu klasy ERP Microsoft Dynamics AX 2009 dla jednej z największych firm farmaceutycznych w Polsce. Zakresem wdrożenia objęte są wszystkie obszary działalności firmy włączając produkcję, finanse, sprzedaż, zakupy, projekty, serwis, kontrolę jakości oraz analizy biznesowe.
Projekt został już rozpoczęty, a start systemu planowany jest na styczeń 2011 roku. Wartość kontraktu włącznie z dostarczonymi licencjami to kwota około 1.600.000,- PLN brutto.
Istotne warunki umowy oraz odpowiedzialność za wykonanie umowy (kary) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zlecenie uznano za znaczące, w związku z tym, że:
• jest to kolejny przykład konsekwentnej realizacji strategii spółki I&B Consulting w zakresie wdrożeń modułów produkcyjnych (MRPI i MRPII) systemu Microsoft Dynamics AX 2009 w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej.
• jest to pierwszy etap współpracy z tym klientem, w którym przewidziano również świadczenie dodatkowych usług w latach 2011-2012 takich m.in. jak usługi wsparcia Hotline i maintenance oraz ustalono stawki dla prac dodatkowych wykonywanych w następnych etapach.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RMF

 

Powrót