Raport bieżący 22/2010

23.04.2010

Warszawa, 23.04.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, że Paweł Narkiewicz poinformował Emitenta, że w wyniku objęcia 1.500.000 akcji w ramach emisji akcji serii S spółki I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie obecnie posiada 9.044.330 akcji I&B System S.A., które stanowią 7,15% udziału w kapitale i dają prawo do 7,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Cena emisyjna wynosiła 0,50 zł za jedną akcję.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Paweł Narkiewicz posiadał 7.544.330 akcji IB System SA, które stanowiły 6,03% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału związanego z emisją serii S).


Podstawa prawna: art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie

Powrót