Raport bieżący 25/2010

04.05.2010

Warszawa, 04.05.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.05.2010 r. został powiadomiony przez Marcina Niewęgłowskiego o nabyciu przez niego 100.000 akcji Spółki I&B System z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 30 kwietnia 2010 roku w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym GPW za średnią cenę 0,42 złotych za każdą akcję.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Marcin Niewęgłowski posiadał pośrednio przez spółkę Lausanne Investements Limited z siedzibą w Limassol 1.860.090 akcji I&B System S.A. które stanowiły 1,47% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Marcin Niewęgłowski posiada 100.000 akcji, które stanowią 0,08 % udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio przez spółkę Lausanne Investements Limited z siedzibą w Limassol 1.860.090 akcji I&B System S.A. które stanowią 1,47% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie

Powrót