Raport bieżący 26/2010

05.05.2010

Warszawa, 05.05.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, że Paweł Narkiewicz poinformował Emitenta, że w wyniku transakcji pakietowych nabył w dniu 30.04.2010r. 1.329.891 akcji I&B System S.A. za średnią cenę 0,30 zł.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Paweł Narkiewicz posiadał 9.044.330 akcji I&B System SA, które stanowiły 7,15% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Paweł Narkiewicz posiada 10.374.221 akcji IB System SA, które stanowią 8,20% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie

Powrót