Raport bieżący 71/2010

06.09.2010

Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że wykonując uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia i realizując program skupu akcji przyjęty uchwałą Zarządu nr 4/VIII/2010 z dnia 12 sierpnia 2010, w dniu 6 września 2010 roku podczas sesji giełdowej Spółka nabyła łącznie 48 291 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 24 145,50 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,034% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,034% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 0,31 zł.

Obecnie CALATRAVA CAPITAL S.A. posiada 157 447 akcji, które stanowią 0,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Powrót