Raport bieżący 64/2010

17.08.2010

Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu nr 5/VIII/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r., nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki z dotychczasowego (ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa) na nowy: Aleje Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa. Zmianie ulegają również nr telefonu i faxu z dotychczasowych ((22) 329-25-55; (22) 329-25-59) na nowe: (22) 398-96-71 i (22) 398-96-72. Dotychczasowe adresy mailowe Spółki nie ulegną zmianie.


Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Powrót