Raport bieżący 48/2010

19.07.2010

Warszawa, 19.07.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, że Tomasz Wróbel poinformował Emitenta, że w wyniku transakcji zawartych w dniach 14.07.2010 oraz 16.07.2010 na rynku regulowanym GPW nabył 178.444 akcji I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie za średnią cenę 0,36 zł.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Tomasz Wróbel posiadał 228.000 akcji I&B System S.A., które stanowiły 0,16% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Tomasz Wróbel posiada 406.444 akcji I&B System S.A., które stanowią 0,28% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

 

 

Powrót