Raport bieżący 50/2010

21.07.2010

Warszawa, 21.07.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lipca 2010 Pan Hubert Bojdo złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
I&B System S.A. ze skutkiem w dniu 21 lipca 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 RMF

Powrót