Raport bieżący 60/2010

10.08.2010

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r, Zarząd Spółki I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 sierpnia 2010 roku otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wniosku o zmianę danych w KRS, w związku z czym nastąpiła zmiana firmy I&B System S.A. na CALATRAVA CAPITAL S.A.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Powrót