Raport bieżący 67/2010

01.09.2010

Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że wykonując uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia i realizując program skupu akcji przyjęty uchwałą Zarządu nr 4/VIII/2010 z dnia 12 sierpnia 2010, w dniu 1 września 2010 roku podczas sesji giełdowej Spółka nabyła łącznie 31 187 sztuk akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 15 593,50 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,0218% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0218% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 0,32 zł.

Jest to pierwszy skup akcji.

Powrót