Raport bieżący 113/2010

27.12.2010

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.12.2010 r. Spółka została powiadomiona przez Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 625.841 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 23 grudnia 2010 roku (data rozliczenia) w wyniku transakcji zawartej na rynku giełdowym. Cena transakcyjna wyniosła 0,26 złotych za każdą akcję.
Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Paweł Narkiewicz posiadał 22.252.003 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., tj. 13,46% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Obecnie Paweł Narkiewicz posiada 22.877.844 akcji, które stanowią 13,84% % udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Powrót