Raport bieżący 16/2008

07.04.2008

Zbycie udziałów Spółki zależnej
Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2008-korekta

07.04.2008

Korekta raportu nr 14/2008

Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2008

27.03.2008

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii R.
Zawarcie umów objęcia akcji.

Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2008

21.03.2008

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Członka Rady Nadzorczej Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2008

18.03.2008

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii O i serii P
Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2008

17.03.2008

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Członka Rady Nadzorczej Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2008

11.03.2008

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych
Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2008

28.02.2008

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Prokurenta
Czytaj więcej

Raport bieżący 9/2008

15.02.2008

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 8/2008

15.02.2008

Zakończenie subskrypcji związanej z wprowadzeniem akcji serii O i akcji serii P do obrotu na rynku notowań giełdowych. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta.
Czytaj więcej