Raport bieżący 2/2011

14.01.2011

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości szacunek wyniku za 2010 rok. Zarząd Spółki ocenia, że:

• zysk netto wypracowany przez Grupę Kapitałową w czwartym kwartale 2010 roku przekroczy 6 mln zł w porównaniu ze stratą w wysokości 1,2 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku;
• skonsolidowany zysk netto w całym 2010 roku przekroczy 10 mln zł w porównaniu z 0,8 mln zł w 2009 roku.

Na wysokość wypracowanego zysku netto główny wpływ ma wynik osiągnięty na działalności operacyjnej (podstawowej) Emitetna.

Zdaniem Zarządu Calatrava Capital S.A., szacunkowe wyniki potwierdzają korzystne zmiany jakie zachodzą w całej Grupie Kapitałowej CALATRAVA Capital, co jest efektem wprowadzanej i konsekwentnie realizowanej długoterminowej strategii spółki, zakładającej prowadzenie agresywnej polityki inwestycyjnej.Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Powrót