Raport bieżący 4/2011

17.01.2011

Zarząd Calatrava Capital S.A. określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. 24.02.2011
Raport Roczny za 2010 rok 28.04.2011
Skonsolidowany Raport Roczny za 2010 rok 28.04.2011
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. 12.05.2011
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. 31.08.2011
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. 10.11.2011


Zarząd Calatrava Capital S.A. informuje również, że działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2011r.

Jednocześnie Zarząd Calatrava Capital S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio skrócone kwartalne i półroczne informacje finansowe i zgodnie z § 83 w/w rozporządzenia nie będą publikowane odrębne raporty kwartalne i półroczne Emitenta.

Podstawa prawna: §103 RMF

Powrót