Raport bieżący 6/2011

25.01.2011

Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 stycznia 2011 r. pomiędzy CALATRAVA CAPITAL S.A. oraz spółką LSI Software S.A. zostało zawarte porozumienie dotyczące prowadzenia negocjacji w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na połączeniu kompatybilnych działalności spółek I&B Consulting Sp. z o.o. oraz Softech Sp. z o.o. w ramach nowo utworzonej spółki akcyjnej i następnie wprowadzenie akcji tej spółki do notowań na rynku New Connect.

Softech Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży specjalistycznego oprogramowania wspierającego prowadzenie działalności gastronomicznej i hotelarskiej oraz dystrybucji specjalistycznego sprzętu komputerowego, a także w zakresie wdrażania i serwisu systemów komputerowych oraz oprogramowania.

I&B Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu systemów informatycznych usprawniających procesy zarządzania przedsiębiorstwami.

Obecnie prowadzone rozmowy mają na celu określenie szczegółowych parametrów transakcji oraz zawarcie umowy regulującej zasady realizacji wspólnej inwestycji. Strony ustaliły termin zakończenia negocjacji na dzień 31 marca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie

Powrót