Raport bieżący 9/2011

07.02.2011

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.02.2011 r. został powiadomiony przez Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 817.000 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 4 lutego 2011 roku w wyniku transakcji zawartej na rynku giełdowym. Średnia cena transakcyjna wyniosła 0,35 złotych za akcję.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Paweł Narkiewicz posiadał 24.094.844 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 12,46% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Paweł Narkiewicz posiada 24.911.844 akcji, które stanowią 12,89 % udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Powrót