Raport bieżący 36/2004

07.04.2005

Łódź 2 czerwca 2004r.

INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi informuje, że w dniu 1 czerwca 2004 r. zawarł z Bankiem Przemysłowym S.A. umowę ugody dotyczącą wzajemnych rozliczeń wynikających z Umowy O Subemisję Usługową oraz Umowy Kredytowej z późniejszymi zmianami.
Zawarcie powyższej ugody kończy spór sądowym pomiędzy Stronami dotyczący wzajemnych rozliczeń z tytułu subemisji usługowej.

Podstawa prawna : art. 81 ust. 1 pkt. 2 POPO


Powrót