Raport bieżący 86/2007

20.12.2007

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii P. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Zarządu w sprawie zmiany Statutu Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 85/2007

18.12.2007

Projekty uchwał na NWZ
Czytaj więcej

Raport bieżący 84/2007

04.12.2007

Uchwała Zarządu w sprawie przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii D
Czytaj więcej

Raport bieżący 83/2007

04.12.2007

Zmiana stanu posiadania Akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Akcjonariusza Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 82/2007

26.11.2007

Umowa na dostawę licencji oprogramowania Microsoft

Czytaj więcej

Raport bieżący 81/2007

23.11.2007

Rozpoczęcie innowacyjnego projektu u klienta Grupy I&B System
Czytaj więcej

Raport bieżący 80/2007

22.11.2007

Zmiana terminów subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz terminów subskrypcji akcji serii P Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 79/2007

21.11.2007

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii O
Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 78/2007

20.11.2007

Zakończenie projektu biznesowego w spółce zależnej

Czytaj więcej

Raport bieżący 77/2007

16.11.2007

Porządek obrad NWZ

Czytaj więcej