Raport bieżący 23/2011

24.03.2011

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2010 z dnia 21 października 2010 r, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2011 roku Spółka powiadomiła spółkę Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej, o rezygnacji z planowanej inwestycji kapitałowej Techmex S.A.

W ocenie  Zarządu Calatrava Capital S.A.  uprawomocnienie się decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 października o nałożeniu na Techmex SA   kary administracyjnej i finansowej  za zaniechanie obowiązków informacyjnych, wskazuje iż argumentacja przedstawiona przez Spółkę w zażaleniu złożonym do Komisji dnia 10 listopada nie okazała się skuteczna. Tym samym Spółka utraciła istotną wartość jaką była marka i  status spółki notowanej na GPW na rynku regulowanym. Zarząd Calatrava Capital SA  rozważa jednak możliwość zakupienia poszczególnych składników majątku spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej.


Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Powrót