Raport bieżący 27/2011

15.04.2011

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.04.2011 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Dariusza Wiśniewskiego, o nabyciu 3.430.000 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 14 kwietnia 2011 roku w wyniku transakcji zawartych na rynku giełdowym.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Pan Dariusz Wiśniewski posiadał 9.100.451 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 4,71% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Pan Dariusz Wiśniewski posiada 12.530.451 akcji, które stanowią 6,48 % udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Powrót