Raport bieżący 29/2011

23.05.2011

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.05.2011 r. został powiadomiony przez Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 316.133 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 20 maja 2011 roku w wyniku transakcji zawartej na rynku giełdowym. Średnia cena transakcyjna wyniosła 0,618 złotych za akcję.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Paweł Narkiewicz posiadał 27.872.923 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 14,42% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Paweł Narkiewicz posiada 28.189.056 akcji, które stanowią 14,58% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna:  art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Powrót