Raport bieżący 66/2007

28.08.2007

Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ
Czytaj więcej

Raport bieżący 65/2007

23.08.2007

Uchwały podjete na NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 64/2007

24.08.2007

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ w dniu 22.08.2007r.- do wiadomości KNF

Raport bieżący 63/2007

20.08.2007

Podpisanie listu intencyjnego z Media Service oraz Phonesat

Czytaj więcej

Raport bieżący 62/2007

13.08.2007

Projekty uchwał na NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 61/2007

13.08.2007

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w sprawie odmowy rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 60/2007

07.08.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 59/2007

29.07.2007

Porządek obrad NWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 58/2007

18.07.2007

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 57/2007

12.07.2007

Rezygnacja Członka Zarządu
Czytaj więcej