Raport bieżący 8/2016

30.06.2016

Emisja akcji serii B1 w ramach kapitału warunkowego

Czytaj więcej

Raport 4/2016 - korekta

23.05.2016

Korekta raportu

Czytaj więcej

Raport bieżący 6/2016

26.04.2016

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Czytaj więcej

Raport bieżący 5/2016

20.04.2016

Zbycie znacznego pakietu akcji

Czytaj więcej

Raport bieżący 4/2016

19.04.2016

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Raport bieżący 3/2016

12.04.2016

Przekroczenie progu 5%

Czytaj więcej

Raport bieżący 2/2016

30.01.2016

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 1/2016

14.01.2016

Zbycie akcji własnych

Czytaj więcej

Raport bieżacy 34/2015

05.11.2015

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 33/2015

11.09.2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Czytaj więcej