Raport bieżący 56/2007

12.07.2007

Wybór Prezesa oraz Wiceprezesa Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 55/2007

10.07.2007

Akcjonariusze powyżej 5 % na ZWZ w dniu 28.06.2007 r. – korekta raportu Nr 52/2007

Czytaj więcej

Raport bieżący 54/2007

09.07.2007

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący 53/2007

09.07.2007

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór Członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 52/2007

03.07.2007

Akcjonariusze powyżej 5 % na ZWZ
Czytaj więcej

Raport bieżący 51/2007

29.06.2007

Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Czytaj więcej

Raport bieżący 50/2007

29.06.2007

Uchwały podjęte na ZWZ

Czytaj więcej

Raport bieżący 49/2007

28.06.2007

Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący 48/2007

26.06.2007

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ w dniu 28 czerwca 2007r. - do wiadomości KNF

Raport bieżący 47/2007

25.06.2007

Apelacja w sprawie odmowy rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Czytaj więcej