Raport bieżący 52/2011

16.09.2011

Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że wykonując uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia i realizując program skupu akcji przyjęty uchwałą Zarządu nr 4/VIII/2010 z dnia 12 sierpnia 2010, w dniu 16 września 2011 roku podczas sesji giełdowej, Spółka nabyła łącznie 900.010 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 450.005 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,47% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 0,44 zł.

Obecnie CALATRAVA CAPITAL S.A. posiada 3.900.049 akcji, które stanowią 2,02% kapitału zakładowego Spółki oraz 2,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Powrót