Raport bieżący 61/2011

29.09.2011

Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w raporcie nr 61/2011 z dnia 27 września 2011 roku dotyczącym skupu akcji własnych, została błędnie podana łączna liczba akcji posiadanych po transakcji i ich udział w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu.

poprawne dane:
Łącznie Emitent posiadał po tej transakcji 6.830.567 akcji, które stanowią 3,53% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

dane przed korektą:
Łącznie Emitent posiadał po tej transakcji 6.780.567 akcji, które stanowią 3,51% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu


Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Powrót