Raport bieżący 71/2011

11.10.2011

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.10.2011 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 365.000 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 10 października 2011 roku w wyniku transakcji zawartych na rynku giełdowym. Średnia cena zakupu wyniosła 0,42 PLN.

Przed dokonaniem powyższych transakcji Pan Paweł Narkiewicz posiadał 31.059.506 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 16,07% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Pan Paweł Narkiewicz posiada 31.424.506 akcji, które stanowią 16,25% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:  art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Powrót