Raport bieżący 26/2011

01.04.2011

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości, że został poinformowany przez spółkę zależną  CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) LIMITED o zawarciu w dniu 31 marca 2011 roku z DIVICOM S.A. umowy sprzedaży  196.512 udziałów spółki Kolgrad-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce, które stanowią 81,26% kapitału i głosów na zgromadzeniu wspólników Kolgard-Oil Sp. z o.o. Cena transakcyjna wyniosła 32.424.480,00 PLN i została określona w oparciu o wycenę biegłego opracowaną na potrzeby transakcji.

W wyniku przeprowadzenia transakcji Spółka zrealizowała zysk w wysokości 14,4 mln PLN 

 

Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a nabywającymi aktywa – dwóch członków rady nadzorczej oraz członek zarządu Emitenta są jednocześnie członkami RN spółki DIVICOM S.A.

 

Aktywa zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

 

Podstawa prawna: § 5.1 ust. 1 RMF                                         

 

Powrót