Raport bieżący 16/2007

02.03.2007

Zmiana Uchwały Zarządu Nr 1/PK/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O

Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2007

02.03.2007

Porządek obrad NWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący 14/2007

28.02.2007

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący 13/2007

27.02.2007

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O
Czytaj więcej

Raport bieżący 12/2007

22.02.2007

Zbycie praw do akcji serii N Spółki przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej
Czytaj więcej

Raport bieżący 11/2007

16.02.2007

Pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. "Innowacyjne technologie podstawą rozwoju Spółki I&B Consulting"
Czytaj więcej

Raport bieżący 10/2007

01.02.2007

Zbycie akcji Spółki przez członka Zarządu
Czytaj więcej

Raport bieżący 9/2007

24.01.2007

Terminy raportów okresowych w 2007 roku

Czytaj więcej

Raport bieżący 8/2007

23.01.2007

Zbycie akcji Spółki przez członka Zarządu

Czytaj więcej

Raport bieżący 7/2007

18.01.2007

Zmiana warunków znaczącej umowy
Czytaj więcej