Raport bieżący 6/2007

16.01.2007

Zbycie akcji Spółki przez członka Zarządu
Czytaj więcej

Raport bieżący 5/2007

12.01.2007

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 4/2007

09.01.2007

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N
Czytaj więcej

Raport bieżący 3/2007

09.01.2007

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący 2/2007

08.01.2007

Zakończenie subskrypcji, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku notowań giełdowych i przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 1/2007

04.01.2007

Złożenie zapisów na akcje serii N
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 113/2006

28.12.2006

Zarejestrowanie praw do akcji w Krajowym Depozycie
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 112/2006

27.12.2006

Uchwała w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii N

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 111/2006

21.12.2006

Informacja o złożonych zapisach w ramach Oferty Publicznej akcji serii N Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 110/2006

15.12.2006

Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej