Raport bieżący 6/2012

16.02.2012

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2012 roku, Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez rejestrację 50.000.000 akcji serii W. Rejestracja nastąpiła w dniu 7 lutego 2012 roku.

Obecna wysokość kapitału wynosi 121.662.500 zł i dzieli się na 243.325.000 akcji.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi obecnie 243.325.000.

 

 

 

Podstawa prawna:  § 5 ustęp 1 punkt 9 RMF.

Powrót