Raport bieżący 9/2012

23.04.2012

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 kwietnia 2012 roku Spółka podpisała list intencyjny dający wyłączność do negocjacji w sprawie zbycia wszystkich posiadanych akcji spółki PC Guard S.A., na rzecz krajowego inwestora branżowego.

Strony będą negocjować warunki handlowe i prawne Transakcji w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów każdej ze Stron oraz dołożą starań w celu doprowadzenia do sfinalizowania Transakcji nie później niż do dnia 31 maja 2012 roku. Z tytułu zamknięcia inwestycji w PC GUARD SA, CALATRAVA CAPITAL SA spodziewa się znaczących zysków w drugim kwartale bieżącego roku.

 

Emitent uznał informację za istotną dla akcjonariuszy z uwagi na wartość posiadanego pakietu akcji PC Guard S.A., która według wyceny na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 10,99 mln PLN.

 

 

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56.1.1 Ustawy o ofercie

Powrót