Raport bieżący 11/2012

17.05.2012

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2012 roku Spółka została powiadomiona przez Pana Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 338.331 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Data zakupu

Liczba akcji

Średnia cena zakupu

Udział w kapitale i głosach

15/05/2012

148.495

0,32

0,06%

16/05/2012

189.836

0,32

0,08%

 

Przed dokonaniem powyższych transakcji Pan Paweł Narkiewicz posiadał 73.997.320 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 30,41% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Obecnie Pan Paweł Narkiewicz posiada 74.335.651 akcji, które stanowią 30,55% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

Podstawa prawna:  art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie     

Powrót